Rüyada Abese Suresi Görmek

Rüyada Abese Suresi Görmek

Rüyada Abese süresini veya ondan bir parçayı okuduğunugörmek; çok sadaka ve zekat vermeye ve doğu tarafına yolculuğa işarettir.
Nüzhetü'l-Mecâlis adlı kitaba göre bir kimsenin rüyasında Abese Suresi’ni okuduğunu görmesi; başarı ile tabir edilir.Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Abese Suresi’ni okuduğunu veya okuyan birinden dinlediğini görmesi; o kimsenin asık suratlı ve yüzü gülmeyen bir kimse olması nedeniyle, başkaları tarafından hoş karşılanmadığına delâlet eder.Câfer-i Sâdık: Gidişatı iyi olmayan ve verdiği sadakayı başa kakan kimsedir der.


İbn-i Şirin'in kavline göre Abese Suresi'ni rüyasında tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu gören; somurtkan bir insan olur, halk kendisinden nefret eder.Kirmani diyor ki: Halkı hakir görür kibirlenir.Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Zayıflara hayır ve hasenatta bulunur. Fakat, riyakar ve ikiyüzlü davranır, büyüklenir.Abdülgani şöyle diyor: Verdiği şeyi başa kakar. Ahlakı iyi olmaz. Kesai de böyle söylüyor.İbn-i Kesir ve Nafi diyorlar ki: Sadakayı ve zekatı çok verir ama, halkı hakir görür. Kendisini kimse sevmez.İbn-i Fuzale'ye göre rüya sahibi, doğu tarafına yolculuk yapar.