Rüyada Altın Para Görmek

Rüyada Altın Para Görmek

Rüyada altın para, genellikle hayırlıdır ve güzel yorumlanır. Bu rüya ele geçecek mala, mirasa konmaya, sıkıntıların hafiflemesine ve mutluluğa işarettir. Bazı âlimlere göre rüyada görülen az altın para sıkıntı ve kederken, çokça altın para ise iş hayatında başarıya, sıkıntılardan kurtulmaya ve bereketin çoğalmasına işarettir.

Rüyada Birisine Altın Para Vermek

Bu rüya bilginin kaybolmasına, cahilliğe, hata yapmaya ve insanlar arasında hakir olmaya delalettir. Rüyada birisine altın para veren kişi herhangi bir konuda cahilce hareketlerde bulunur.

Rüyada Altın Para Bulmak

Rüyada bulunan altın para eğer çok sayıdaysa zarar, sıkıntı ve ulaşacak kederdir. Rüyada altın para bulan kişinin evladından birçok hayır ve güzel davranışlar görür. Bu rüya çocukların anne ve babalarına ihsanda bulunmasıdır.

Rüyada Altın Lira Görmek

Rüyada görülen altın lira emanet, emanete bırakılan para ve söylenen söze işarettir. Rüyasında altın lira takan kişinin eline bol miktarda para geçer ve tüm sıkıntılarından kurtulur.

Rüyada Altın Para Kaybettiğini Görmek

Bu rüya dinde noksanlıktır. Rüyada altın para kaybeden kişinin ibadetinde ve namazında eksiklik vardır. Aslında bu rüya kişiye bir uyarıdır. Dünyevi olandan uzaklaşmasına ve ahirete yönelmesi gerektiğine yorulmaktadır.

Rüyada Altın Para Dağıttığını Görmek

Rüyada altın para dağıtan kişi, iyiliksever, ahlaklı ve insanlara iyilikte bulunmayı seven bir adamdır. Bu kişi hayatı boyunca insanları sevindirecek amellerde bulunur.

Rüyada Saf Altın Görmek

Rüyada görülen saf altın takva, dinde sebat etme, dindar bir kimse ve doğru yolda olan kişi anlamlarına gelir. Saf altın gören kişinin dini konularda bilgili olduğuna ve ibadetlerinin makbul bulunduğuna işarettir.

Rüyada Bir Tane Altın Para Görmek

Bu rüya insanlara haset eden, fırsatçı ve ikiyüzlü bir adama işarettir. Bu rüyayı gören ya böyle bir adamla karşılaşır ya da bizzat öyle olduğu anlamına gelir.

Danyal (A.S.) buyurmuşlardır ki: Rüyasında elinde dörtten fazla altın para gören bir iş sebebiyle sıkılır yahut hakkındaki dedikodulara üzülür. Elinde sayılabilecek kadar az altın görenin, derdi hafif olur. Yani adedi belli ve az miktarda altın, küçük bir sıkıntıdır.İbn-i Şirin demiştir ki: Elinde beş adet altın gören, halkın beğeneceği bir iş yapar. Elinde tek altın gören, güzel bir eve sahip olur. Yanında çift rakamlarla sayılabilen yüzden veya binden fazla altın olduğunu gören, tahmin ve sırlar ilmine vakıf olur. Birine bir dinar verdiğini yahut dinarı kaybettiğini gören, bildiği şeyi unutur.Kirmani şöyle diyor: Bir altın bulduğunu gören, evladı yüzünden üzüntüye duçar olur. Çok sayıda altınlar bulmak; çeşitli meşakkatlere, zahmetlere uğramaya delalet eder.Cabir'ül Mağribi diyor ki: Rüyasında bir altın bulduğunu gören, kendisine tevdi olunan emanetten dolayı şahitlik yapar. Bazen bu rüya aynen çıkar. Yani bir altın bulduğunu gören, ertesi gün bir altın kazanır.İsmail el-Eş'as demiştir ki: Halis altından imal edilmiş, üzeri nakışsız lira veya dinar görmek; dine ve doğru yola delalet eder. Üzeri resimli altınlar görmek; din hayatı için iyi değildir. Bir yüzünde Allah (C.C.)'ın ismi yazılı, diğer tarafında salip (haç) basılı bir dinarı olduğunu gören, müslümansa; dinden çıkar, kafirse; müslüman olur.Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Beş adet altın, beş vakit namazı temsil eder. Rüyasında birine altın para verdiğini, sattığını yahut kaybettiğini veya çalındığını gören, sıkıntıdan kurtulur. Dört adede kadar altın paraya herhangi bir suretde sahip olduğunu gören, makam ve itibar kazanır yahutta eline o miktarda para geçer.Yine Cabir'ül Mağribi'ye göre altın lira; zevce, evlat ve cariye ile tabir olunur. Çok sayıda altın; zahmet, kavga ve dava ile elde edilen malın artacağına işarettir. Rüyasında birinin kendisine altın paralar verdiğini gören, zulme uğrar. Kendisi bir kimseye altın verirse, ona zulm eder. Kesik altın alıp vermek; kavgaya delalettir. Toprakta bulduğu altınları aldığını, bunların elinde eridiğini gören, annesi yüzünden üzülür. Sonra selamete çıkar.El Salimi diyor ki: Altın paraların kadınların başında asılı görmek; kadın için zinete işarettir. Delik yahut silik altınlar; sıkıntı ve derdin azalmasına, bir rivayete göre artmasına delalettir.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Malik olduğu altını kaybeden, namaz kılmakta kusurlu davranır. Büyük altın para; emanet, şehadet, ilim ve velayetle tabir olunur.Halid'ül İsfahani'ye göre altın para, altından yapılmış zinete nispetle daha hafif bir üzüntüdür. Üzerinde Allah (C.C.) ismi yazılı ise, hayırlıdır. Nakışlı altın nakışsızdan iyidir.Cafer-i Sadık, bu rüyayı şöyle tabir ediyor: Tek altın, hayırlı değildir.Çift altın; faydalı ilme ve dinde ihlasa işaret eder.Bazıları demişlerdir ki: Altın lira; tevdi olunan emanettir. Elinde beş altın gören, beş vakit namazda tembellik etmez. Bu altınları kaybeden, namazı terkeder. Onlardan kaç tanesini kaybederse o kadar vakit namaz kılmaz.Bulduğu altınları sağlam bir yere koyan, müslümanların malını muhafaza eder. Altın sikke basan, farzları yerine getirir. Halkın hakkını teslim eder. Altın taksim eden, Allah (C.C.)'ın emirlerini bildirir.Tek altın; salih bir şahsa delalettir. Rüya sahibi dine uzaksa, emanete ihanet eder. Resimli ve nakışlı altın para gören, ailesi veya bir dostu yüzünden çirkin bir işe bulaşır. Ölünün kendisine altın verdiğini gören, zulümden kurtulur. Fakat verilen bu altını almadığını gören, zulme uğrar. Bir ölünün altın vereceğini vaad ettiğini gören, zulmü murat eder.Elindeki altınları inceledikten sonra altın olmadıklarını ve renklerinin bozulduğunu gören, hayal kırıldığına uğrar, sonra sükunete kavuşur. Altın para basanın, kederi artar yahut namazda hata yapar.