Rüyada Erkek Cinsiyet Organı Görmek

Rüyada Erkek Cinsiyet Organı Görmek

Rüyada erkek cinsiyet organı görmek, güç, kuvvet ve nüfus sahibi olmaya, hayırlı evlatlar yetiştirmeye, hayallerine ulaşmaya ve hayırlı bir yaşam sahibi olmaya işaret eder. Rüya sahibinin bahtının ve kısmetinin açık olacağına delalet ederken maddi gücün hep kendisinde kalacağına ve ticaretin en karlısını yapacağına rivayet edilir. Rüyada erkek cinsiyet organı görmek, gerek başarıları gerekse varlığı ile adından söz edilen bir kişiye yorulur.

Rüyada Erkek Cinsel Organı Görmek

Rüyada erkek cinsel organı görmek de erkek cinsiyet organına benzer şekilde tabir edilir. Rüya sahibinin hayatının bolluk ve bereket içinde geçeceğine, kişinin hem evlatlarından hem de paradan yana verimli ve şanslı olacağına rivayet edilir.

Rüyada Çift Cinsiyetli Birini Görmek

Rüyada çift cinsiyetli birini görmek, işine geldiği gibi davranan, tutarsız ve çıkarcı bir kişinin varlığına işaret eder. Menfaati olduğunu hissettiğinde insanın tabir yerindeyse kuyruğundan ayrılmayan, menfaati olmadığını fark ettiğinde de Allah’ın selamını esirgeyen birine tabir edilir.

Rüyada Kadında Erkek Organı Görmek

Bir kişi rüyasında, bir kadında erkek organı görürse bu rüya büyük hatalar, ayıplı ve çirkin işler yapacak, insanları hayal kırıklığına uğratacak, üzecek, incitecek ve şaşırtacak bir erkeğin varlığına delalet eder.

Rüyada Tenasül Uzvunun Uzadığını Görmek              

Rüyada tenasül uzvunun uzadığını görmek, o kişinin hayatının olumlu yönde ilerleyeceğine, rüya sahibinin hayırlı ve güzel gelişmeler yaşayacağına, kötü huyunu ve olumsuz düşüncelerini terk edeceğine bu sayede huzur bulacağına tabir edilir.

Rüyada Cinsel Organının Kesilmesi

Rüyada cinsel organının kesilmesi, büyük şanssızlık yaşamaya, rüya sahibinin hayatında uğursuzluğun kol gezeceğine, hayatının karışacağına, kişinin can derdine düşeceğine her şeyi unutacağına delalet eder. Bu rüya bir yandan da rüya sahibinin kurtuluşa kavuşamayacağına yorulur.

Rüyada görülen erkeğin cinsiyet organı, mal, evlat ve Ömre işarettir.Cinsiyet organının ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlat ve malının çok olmasına işarettir.Bir kimse kendi cinsiyet organının kaybolduğunu ve kendisinin de buna üzüldüğünü görse, o kimsenin çocuğu kaybolur. Yahut yolculuğa çıkar ve haber alamaz. Hasta ise ölür. Rüyada tenasül uzvunun uyanık görülmesi, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı gidermeğe işarettir.Cinsiyet organının kesildiğini gören kimse ölür, yahut malı gider, yahut evladı ölür ya da erkek evladından nesli kesilir yahut şehrinden uzaklaşır. İki tane cinsiyet organının olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu olur.Kadın için erkeklik cinsiyet organı onun erkeklik taslamasına. Bazı tabirciler, bir kadın kendisinin erkeklik organı veya sakalı olduğunu yahut erkek elbisesi giydiğini görse, o kadın kocasına zulmeder ve kocasınınkendisine söylediği sözün aynısını kocasına şöylemesine işarettir, dediler.Rüyada cinsiyet organını tutmak, ferahlık ve sevinçtir.Eliyle penisini tutup çıkardığını tekrar yerine koyduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur. Bazen de bu rüya, elinden çıkan malın yeniden ona dönmesine yahut ismi unutulduktan so a yeniden isim ve şöhrete kavuşmasına işarettir.Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya cinsiyet organının uyanmış olduğu ve kendisinin de utanmadığını yahut hayırlı veya şerli bir iş işlediğini gören kimse, devlet işinden bir işi şiddetle taleb etmesine ve bu işi elde etmesine, sanının yüce olmasına ve temenni ettiği şeye nail olup düşmanlarına galip gelmesine işarettir.Cinsiyet organını göğsüne kadar ulaşmış görmek, çalışma ve gayretinin ve talihinin yüksek olmasına işarettir. Cinsiyet organının zayıf olduğunu gören kimsenin evladının hastalığına ve şöhretinin azalmasına işarettir.Penisinin sünnet edildiğini gören kimse iyi dindar olur.Erkeklik organının dişilik organına döndüğünü gören kimsenin kuvveti acizliğe, horluğa ve zayıflığa döner. Bir kadının erkeklik organına dokunduğunu ve o erkeklik organı dişilik organına döndüğünü görse, o kadının halinindeğişmesine işarettir.Fazla erkeklik organı, sırları aşikare etmeye ve kadınları başka erkekler için helal etmeye işarettir. Rüyada erkeklik organının demirden yahut bakırdan ya da herhangi bir madenden olduğunu görse, zengin olur, bazen de o kimsenin nesli kesilir yahut rahatı gider. Sünnet olmadığını gören kimsenin sünnet-i seniyeye muhalif hareketterinin dünyaca fazlalığına işarettir. Cinsiyet organında yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine işarettir.Rüyada sünnet olduğunu gören kimsenin dinindeki üzgünlüğüne işarettir.