Rüyada Eşek Görmek

Rüyada Eşek Görmek

Rüyada eşek görmek son zamanlarda şansınızın yaver gideceğine, yüksek derecelerde işler yapacağınıza ve saygınlık kazanacağınıza işaret eder. Rüyada dişi bir eşek görmek geçinme kolaylığına ya da güzel ve hayırlı bir işe delalet eder. Rüyada görülen dişi eşeğin doğurması rüyayı gören kişiye maddi açıdan güzel bir yaşam olarak yorumlanır. Rüyada eşeğin birden fazla kuyruğu olduğunu görmek, rüya sahibi için bir çok yerden para veya mal geleceğine işaret eder. Rüyada kendisini eşek halinde görmek, yakın arkadaşlarınızdan, dost ya da akrabalarınızdan gelebilecek kötülüğe, zarara delalet eder.

Rüyada Eşeğe Binmek

Rüyada eşeğe bindiğini gören kimse için, hayırlı ve güzel günler yakındır. İşlerinin zamanla daha iyiye gideceği ve zenginliğe yorumlanır. Bazen rüyada eşeğe binmek seyahat olarak da yorumlanır. Rüyada eşekten inmek sıkıntılı ve zor zamanlara delalet der. Maddi olarak zor duruma düşeceğinize ve paranızı har vurup harman savurmamanız gerektiğine işaret eder. Eşekten düşmekte eşekten inmekle yanı şekilde yorumlanmıştır ancak sıkıntılı ve zor zamanlar, maddi açıdan gelecek zorluk aniden olacaktır ve elinizden gelen hiçbir şey olmayacaktır. Rüyada dişi eşeğe binmek iş ve ey hayatınızın iyiye gideceğine, hayra ve berekete işaret eder. Bindiğiniz eşeğin öldüğünü görmek, ecelinizin yaklaştığına delalet eder.

Rüyada Eşek Anırması

Rüyada anıran bir eşek görmek, sizden alt kademedeki insan ya da insanlar tarafından hakarete uğrayacağınıza, iftiraya kurban gidebileceğinize işaret eder.

Rüyada Eşek Kesmek

Rüyada eşek kesmek, rüya sahibi için malını ve parasını harcayıp, zor duruma düşeceğine ve ilerde geçim sıkıntısı çekeceğine işarettir. Eğer rüyada eşek kesilip etinden yenildiyse yapacağınız büyük bir ticaretten güzel kazanç sağlayacağınız şeklinde yorumlanır.

Rüyada Eşek Ölmesi

Rüyada eşeğinizin öldüğünü gördüyseniz, maddi açıdan büyük kayıplar vereceğiniz ve geçiminizin zorlaşacağı şeklinde yorumlanır.
Merkep görmek ve ona binmek baht açıklığı, yüksek dereceye, Kendine ait bir eşeğe bindiğini görmek hayır ve iyilik kapılarının açılmasına, Çok eşek görmek mal ve nimete, Eşekten inip ona tekrar binmek işlerin bir ara durmasına, Eşekten düşmek bir sıkıntıı yaşamaya, Eşeğin ölmesi işlerinin bozulmasına, Eşek eti az mala, onu yemek malından üzüntüye düşmeye, Merkep satınalmak hayra, Eşeğin bir gözünün kör olması işlerin bozuk gitmesine, iki gözünün kör olması malın gitmesine, Merkebe bindiğini ve onun anırdığını görmek ev halkından birinin kötü ahlak ve işi yüzünden sıkıntıya düşmeye, Merkebin yüksek bir yerden düşmesi vefat etmeye, Dişi merkebe binmek bekar için evlenmeye, Eşek satıcısı, haram ve şüpheli kazanç sahibi birine delalet eder.
Bir kimsenin rüyasında vahşi bir eşeğin kendisine yönelerek geldiğini görmesi; o kimsenin mal bulacağına, bir kişinin rüyasında vahşi bir merkebin arkasını dönüp uzaklaştığını görmesi; o kimsenin elinden mal çıkacağına, kişinin rüyasında vahşi bir merkebe bindiğini görmesi; o kimsenin büyük bir günah işleyip İslâm'dan uzaklaşacağına yorumlanır. Rüyanızda iki vahşi eşeğin birbirleriyle boğuşarak kavga ettiklerini görmeniz; iki kötü insanın birbiriyle kavga edeceklerine, rüyanızda evinize bir vahşi eşeğin girdiğini görmeniz; size kötü bir kimsenin geleceğine işaret şeklinde tabir edilir. Kîrmânî'nîn yorumuna göre: Rüyada vahşi bir merkebin görülmesi cahil ve ahmak bir insana yorumlanır. Kişinin rüyasında bir vahşi bir eşekten düştüğünü görmesi; o kimsenin isteklerine nail olamayacağına, bir kişinin rüyasında gözleri kör olan bir vahşi eşeğe bindiğini görmesi, o kimsenin çok mal elde edeceğine veya iyi bir kimse ile dostluk kurarak ondan hayır göreceğine delalet eder. Kişinin rüyasında vahşi bir merkebin kendisinden kaçtığını görmesi o kimsenin kötü bir yola gideceğine yorumlanır.

Danyal (A.S.) demiştir ki: Rüyada eşek görmek, bilhassa binmek; baht ve yüksek mertebe ile tabir olunur. Onda görülen iyi ve kötü her şey rüya sahibinin talihi ile alakalıdır. Rüyasında kendine ait bir eşek görene, Cenab-ı Hakk hayır kapılarını açar. Onu üzüntülerinden kurtarır. Birçok merkep görenin, mal ve ni'meti artar.Sahibine karşı son derece uysal davranan, ona tabi olan merkep görmek; bu rüyaların en iyisidir. Rüya aleminde merkep eti görmek; mal çokluğuna, ni'met bolluğuna işarettir. Eşeğini öldürüp etinden yiyen; rızk darlığına düşer. Mal yönünden üzülür. Bir rivayete göre haram mala delalet eder. Eşeğinin üstünde olmaksızın öldüğünü görmek, maişette darlığa işarettir. Rüya sahibinin vaziyeti bozulur. Eşekten düşmek; zarara uğramaktır. Bir iş sebebiyle eşekten indiğini, daha sonra tekrar bindiğini gören; işlerinin sonunda müşkülat yani sıkıntı çeker.Kirmani demiştir ki: Bir eşek satın almak hayırdır. Eşeğinin bir gözü kör olanın, maişeti ve işleri bozuk gider. Malını kaybeder. Eşeğinin kuyruğunun uzadığını görenin bağlıları, kendisine tabi olanları çoğalır. Eşeğinin öldüğünü ve başka bir eşeğe bindiğini gören; geçinmek hususunda halden hale geçer. Eşeğinin katır olduğunu gören; yolculuktan mal ve menfaat temin eder. Eşeğinin çalındığını görenin karısı, kötülüğe uğrar ve boşanırlar.Eşeğine ağır bir yük yükleyerek üstüne bindiğini görmek; hudutsuz servet ve zenginliktir. Eşeğin anırdığını görmek fena haberdir. Eşeğinin at olduğunu gören, hükumetten hayır ve menfaat sağlar. Eşeğinin kedi olduğunu görenin eline, çalıntı mal geçer.Cabir'ül Mağribi'ye göre; rüyasında bindiği bir eşeğin anırdığını görenin ailesi, kötü ahlaklı olur ve kendisine ihanet eder. Eşeğinin yüksek bir yerden düştüğünü gören; vefat eder. Eşeğini bir kısrağa çektiğini gören, hükumetten mal ve fayda sağlar. Vahşi bir hayvanı çektiğini görmek; zalim birinden istifade etmektir. Eşeğin koyunla çiftleşmesi, ni'met ve ganimettir.Ebu Said'ül Vaaz için rüyada eşek görmek; insanın himmeti, büyük gücü ve gayretidir. Zayıf ve semiz olması ise, fakirlik ve ihtiyaçtır. Rüyasında kendini eşek olarak gören, bazı akrabaları yüzünden zarara uğrar. Arkasına bir eşek yüklenen, kuvvetli olur. Bir eşeği tutup evine götürmek; hayır ve saadettir. Bir çok eşeklere malik olanın hayır ve bahtiyarlığı çok olur.