Rüyada Fare Görmek

Rüyada Fare Görmek

Rüyada fare görmek pek iyiye ve hayırlara işaret değildir. Rüyada görülen fare sağlığa delalet eder. Bunun yanı sıra maddi zarar ve kayıplar anlamına gelir. Örneğin iş hayatında hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar gibi. Rüyasında fare gören kişi ortada hiçbir şey yokken aniden hastalanabilir ve yatağa düşebilir. Hane içinde dolaşan fare kişinin maddi zarara uğrayacağına işaret eder. Rüyada fare görmek aynı zamanda kötü huylu, haset bir kadın anlamına gelir. Buna karşın çok fazla fare görmek rızık olarak tabir edilir.
Rüyasında evinde farelerin gezindiğini gören kişinin evinde bolluk bereket olur. Bu rüya aynı zamanda kişinin o yıl süresince ucuzluğu ve bereketi yakalayacağının işaretidir. Eğer kişi rüyasında fareyi bulunduğu yerden çıkarken görürse o halde bu rızkın ve bereketin azalacağına işaret eder. Gündüz gözüyle yani gündüz uykusunda görülen fare rüyada sürekli olarak geziyorsa bu uzun ömre işaret eder. Fare eğer evde bir yeri kemirip oyuk açarsa bu eve girecek hırsıza işaret eder.  Bir kişi rüyasında fare yakalar ya da bir faresinin olduğunu görürse bu yine kötü huylu bir kadın anlamına gelir

Rüyada Fare Öldürmek

Rüyada fare öldürmek, art niyetli ve kötü emelleri olan bir kişiyi alt etmeye ve ona karşı kazanılacak olan galibiyete işaret eder. Rüyada öldürülen fare, içten içe, küçük planlar yaparak küçük zararlar vermeye uğraşan bir kişiyi sembolize eder. Yani fare küçük hesaplar yapan gizli bir düşmana işaret eder. Rüyada fareye ok ya da taş atmak kötü bir kadının arkasından konuşmak ya da o kötü düşünceli kadınla, bir şey üzerinde konuşmak anlamına gelir.

Rüyada Fare Yakalamak

Rüyada fare yakalamak kişinin, bir kadını bir yerde oyuna getirerek, ondan faydalanacağına işaret eder. Bazı yorumculara göre fare yakalamak, size kötülük yapmayı amaçlayan ve arkanızdan işler çeviren kötü niyetli bir insanı mağlup etmeye, ondan gelecek tüm zararları savmaya veya o kişiye karşı uyanık davranıp her türlü eylemini boşa çıkarmaya işarettir. Bazı âlimlere göre ise fare yakalamak, çevresindeki yararsız insanlardan kurtulmaya, boş işleri bırakmaya ve her anlamda doğru yolu bulup takva ehli olmaya delalet etmektedir.

Rüyada Kuyruğu Kopmuş Fare Görmek

Rüyada farenin kuyruğunun kopması ahlaksız bir kadına işaret eder. Aynı zamanda fare düşman anlamına gelmektedir. Kuyruğu kopmuş fare içten pazarlıklı, kötü niyetli, küçük planlar yaparak, küçük zararlar vermek niyetinde olan bir kadına işaret eder. Ama bir detay vardır ki onu da belirtmeden geçmeyelim eğer farenin rengi değişikse yani olması gereken fare renginde değilse o zaman bu bir kadına değil, hem fiziksel olarak hem de karakter olarak çirkin ve kötü bir erkeğe işaret eder.

Rüyada Ölü Fare Görmek

Rüyasında ölü fare gören kişinin rüyası, çok dişli ve çok güçlü bir düşmanı olduğuna işaret eder. Yani ölü fare gizli ama çok güçlü bir düşman demektir. Bu kişi, rüya sahibinin adeta izini sürer ve ona zarar vermek için yakalayacağı bir anı kollar. Eline geçen ilk fırsatı değerlendirmek peşindedir.

Rüyada Siyah ve Beyaz Fare Görmek

Rüyada metruk bir yerde ya da harap olmuş bir kuyuda siyah ve beyaz fare olmak üzere çok sayıda fare görmek o kişinin ömrünün kısa olacağına işaret eder. Ayrıca evde görülen çok sayıda fare o kişinin evine hiçbir zaman kendisi için iyi ve hayırlı kadınlar girmeyeceğine delalet eder. Eğer fare yatakta ya da rüya sahibinin kıyafetlerinin üzerindeyse o halde sürekli işlerine karışan hayırsız ve kötü bir kadına işaret eder.

Rüyada Farenin Eve Girdiğini Görmek

Rüyasında farenin evine girdiğini gören kişinin maddi olarak kayba uğrayacağına işaret eder. Rüya sahibi kişinin maddi olarak zarara uğrayacağı anlamına gelir. Bazen de bu rüya dost görünen tehlikeli ve zararlı bir düşmanla dost olup onunla vakit geçirmeye yorulur. Rüya sahibinin arkasından işler çeviren ve onun kötülüğünü isteyen bu kişi, sürekli onu takip ederek zarar veremeye ve onu sıkıntıya sokmaya uğraşır. Bazen de bu rüya kişinin kendi ailesinden veya arkadaşlarından gelecek bir belaya, onlar yüzünden uğrayacağı zarara yorulmaktadır. Eve giren fare, sinsi bir düşman, insanlara büyü yapan tehlikeli bir kadın veya evladından kötülük görmeye veya evladı yüzünden üzülüp sıkıntı çekmeye yorulur.

Rüyada Fare İle Konuştuğunu Görmek

Rüyasında fare ile konuşan kimse, sürekli insanlara kötülük düşünen ve doğru yoldan sapmış bir kişi ile arkadaş olur ve onunla zaman geçirir. Bu rüya size zararı dokunacak dostlar edinmenize veya içerisinde kötü niyetli insanlar bulunan bir mecliste bulunmanıza, sizin de doğru yoldan çıkmanıza, insanlara zarar verecek davranışlarda bulunmanıza, bazen iş hayatında istediğiniz başarılara ulaşamamanıza bazen de boşa harcanan zamana ve anne babayı üzmeye yorulmaktadır.

Rüyada Farenin Bir Şey Yediğini Görmek

Bu rüya o senin pahalılıkla geçeceğinin ve durgun bir dönem geçireceğinizin işaretidir. Eğer fare sizin evinizden aldığı bir şeyleri yiyorsa, elinizden çıkacak mal ve paraya, fakirleşmeye, umduğu kazançları sağlayamamaya bazen de haram mal yemeye, helal olmayan kazanca, süreli anne babasından geçinen ve çalışmayan hayırsız evlada, evinden bir şeylerin kaybolmasına yorulur. Bazı alimlere göre ise bu rüya evinize rahatça girip çıkabilen fakat size kötülük düşünen dost görünümlü bir düşmandır.

Rüyada Farenin Sizi Isırdığını Görmek

Rüyasında fare tarafından ısırılan kişi, bazı insanların zararına uğrar. Aslında bu rüya temkinli davranmanız ve dikkatli olmanız gerektiğine dair uyarıcı bir rüyadır. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse, çevresindeki insanlara özellikle akrabaları arasında sürekli vakit geçirdiği kişilere karşı dikkatli olmalı ve eğer kötülüğünü isteyen birileri varsa onlara karşı uyanık davranmalıdır.

Rüyada Fare Yuvası Görmek

Rüyada görülen fare yuvası, münafıkların evlerine, kötü insanların yaşadığı mekânlara yorulur. Farenin yuvaya girmesi, bu tarz insanların yaşadıkları mahalle veya muhitlerdir. Eğer kişi kendini fare yuvasında görmüşse bu, aslını bilmediği kötü bir insanın evine gitmeye; bazen bu kişilikteki insanlarla oturup kalkmaya ev onlarla vakit geçirmeye işarettir. Bu rüyayı gören kişi kötü niyetli hilekâr insanların fıtratlarına uyarak onlar gibi davranır ve kendisi de insanlara zarar verir. Fare yuvası bazen de zinaya işaret olabilmektedir.

Rüyada Fareyi Takip Etmek

Rüyasında fareyi takip eden insan hidayetten sonra sapıklığa düşer ve insanların kötülüklerine olacak hareketlerde bulunarak toplum tarafından dışlanır ve tahkir edilir. Bu rüyayı gören kimse, günahlardan sakınmayan ve doğru yanlışı ayırmadan yaşayan bir kişi olur. Fareyi takip etmek bahsi geçen nitelikteki insanların fıtratına uymaya aynı onlar gibi davranmaya ve insanlar arasında kötü bir isimle anılmalarını sağlayacak davranışlarda bulunmaya işarettir.

Rüyada Bir Sürü Fare Görmek

Rüyada görülen çokça fare âlimler tarafından farklı şekillerde yorulmuştur. Bazı âlimlere göre bu rüya, rızkın genişlemesine, maddi açıdan ferahlamaya, bütün sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Bazılarına göre ise bu rüya ele geçecek haram mal ve paradır. Bu yüzden rüyayı gören kişi meşru olmayan yollardan para kazanır ve bunu farklı yollarda harcar. Rüyada bir sürü fare gören, farklı günahlar işler ve sonunda bu günahlarından pişman olarak tövbe eder. Bazı âlimler de bu rüyayı yağacak yağmur olarak tabir etmişlerdir.

Rüyada Gözsüz Fare Görmek

Rüyada görülen gözsüz fare körlüğe, geçim darlığına, bazı zararların rüya sahibine isabet etmesine, sıkıntıya, yalan şahitliğe ve iş hayatında karşılaşılacak zorluklara işarettir. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse, sıkıntı yaşayacağı olaylar içinde bulunur ya da hastalanır sağlığı bozulur. Bu rüyayı eğer maddi sıkıntı çeken birisi görse bir müddet daha bu sıkıntılarının devam edeceğine işarettir. Bazı âlimlere göre ise gözsüz fare, kötülüklere gözünü kapatmaya, insanları uyarmamaya ve hiçbir şey ile ilgilenmemeye işarettir.

Rüyada Yavru Fare Görmek

Rüyada yavru görmek iffetsiz ve ahlaksız bir kadına işarettir. Fare yavrusu ile karşılaşan kişi aynı o şekilde bir kadınla karşılaşarak ondan kötülük görür. Bu rüya insanları kandıran, onların arkasından işler çeviren, sıkıntıya girmelerine sebep olan ahlaklı gibi görünen ama gerçek yüzünü saklayan hilekâr bir kadındır.

Rüyada Fare Sesi Duymak

Rüyada fare sesi duymak, karşılaşacağınız tehlikelerin işaretidir. Bu nedenle bu rüyayı gören kişi oldukça dikkatli olmalıdır. Bazı sıkıntılara yaşayacağınıza, başınıza gelecek bazı musibetlere, kötü adamlarla muhabbete, ahlaksız bir kadınla düşüp kalkmaya, ölüm tehlikesi atlatmaya yorulan bu rüyanın uyarıcı bir niteliği vardır.

Rüyada Fare Kapanı Görmek

Rüyada fare kapanı görmek, rüya sahibinin insanları kandıracak ve onları zor duruma düşürecek hareketlerde bulunmasına, hile ile mal elde etmeye, yalan söylemeye işarettir. Eğer fare kapanında bir fare yakaladığınızı görürseniz, kötü niyetli insanların sizin üzerinizdeki emellerini engeller ve onları mağlup edersiniz. Fare kapanında birden fazla fare görmeniz, size zarar vermek isteyen ama bir türlü bu emellerine ulaşamayan insanların varlığına işarettir.

Rüyada Boğazınızdan Fare Çıkması

Rüyada boğazından fare çıktığını görmeni, hayırsız bir çocuğa, anne babasına isyankâr, onları dünyada çok üzecek bir evlada işarettir. Bazen de bu rüya haram yemeye, hayırsız mal edinmeye, iş hayatında birçok zorlukla baş etmeye çalışmaya ve kendisine art niyetli davranan kötü düşünceli bir akrabaya işarettir.

Rüyada Dişi Fare Görmek

Rüyada görülen dişi fare ahlaksız bir kadındır. Bu kadın iffetsiz davranışlarla erkekleri kandırmaya ve onlar üzerinden menfaat sağlamaya çalışır. Böyle bir rüyayı gören kimse bu kadının oyunlarına kanarak onun oyuncağı haline gelir. Bazı âlimlere göre bu rüya iffetsiz bir hanıma âşık olmaya ya ada böyle bir hanımla evlenerek uzun süreli sıkıntılar çekmeye, aile yaşamındaki huzursuzluklara, nefsinin kölesi haline gelmeye ve ahireti unutup dünyaya yaklaşmaya yorulmaktadır.

Rüyada Fare Pisliği Görmek

Rüyada fare pisliği görmek, dedikoduya, küfürlü söze, yapılan ahlaksız davranışlara, günahlara ve münafık kimselerin oynadıkları oyunlara işarettir. Rüyada fare pisliği yiyen kişi dedikoduya maruz kalır veya bu rüya o kimsenin küfürbaz olduğunun ve insanlara diliyle eza ettiğinin bir göstergesidir. Rüyada fare pisliğini yatağından gören kişi, ahlaksız ve kendisine güvenilemeyecek bir kadına evlenir ve onun yüzünden aile yaşamı cehenneme döner.

Rüyada Fare İle Oynadığını Görmek

Bu rüyayı gören kimse, ahlaksız bir kadınla vakit geçirir, onunla aynı evde yaşar ve uzun süre bu hanımla birlikte olarak birçok zarara maruz kalır. Bazen de bu rüya insanlara zulüm eden bir adama işarettir.

Rüyada Fare Görmenin Psikolojik Anlamı

Fare pis ve mikrop taşıyan bir hayvan olarak görülür ve pek çok kişi için, özellikle de kadınlar için çok ürkütücü bir hayvandır. Farenin hayatımızdaki yeri ne kadar kötüyse iç dünyamızdaki yeri de o kadar kötüdür. Yatağımıza ya da evimize fare girmesi bizim için ne kadar istenmeyen bir durumsa rüyamızda gördüğümüz fare de bizim için son derece nahoştur.
Gerçek hayatta farenin hayatımıza girmesi ve bizi uğraştırması bir kâbusa dönüşebilir. Çünkü bir kere eve dadanan bir fareyi evden çıkarmak çok zordur. Birini çıkarsanız bile devamı gelir. Çünkü fare bir kere orada kendisi için rızık bulmuştur. Fareyi bu tarafından algıladığımızda fare bizim için rızıkken onun sevimsiz ve ürkütücü bir hayvan olduğunu düşünmek, rüyamıza giren farenin bizim için pek de hayırlı bir şey olmayacağı anlamına gelir.
Fesatçı bir kadına veya hırsıza, korkak ve aşağılık kimseye, Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa, Fare avlamak kötü huylu bir kadınla ilişki kurmaya, Farenin kediyle sıkı fıfkı ve dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka, Fare deliği bid'at işşlemeye, insanı istikametten alıkoyan görüş ve düşüncelere reğbet etmeye delalet eder.
Rüyada görülen fare, fesadçı bir kadına işaret eder.Çok fare, rızka işaret eder. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur.Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur.Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir.Bir kimse gündüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna işaret eder.Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder.Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder.Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.Fareye ok veya taş attığım gören kimse, kötü bir kadının gıybetini yapar veya kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur.Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar.Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmaküzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına işaret eder.Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse,o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınlann girmesine işaret eder.Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, işlerine kansan hayırsız bir kadına işaret eder. Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse,o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer.
Rüyada fare görülmesi genel olarak kötü ahlâklı bir kadına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kapanda fare yakaladığını görmesi; o kimsenin hile ile bir kadını kandırarak onunla evleneceğine, kişinin rüyasında farelerin zararlı bir şey yaptıklarını görmesi; o kimsenin hem ömrünün ve hem de malının eksileceğine delaletle tabir olunur. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında burnundan fare çıktığını görmesi; o kimsenin ahlâksız bir kızının olacağına, bir yoruma göre de akrabasından bir kadının kötü yola düşeceğine yorumlanır. Rüyanızda boğazınızdan bir farenin çıktığını görmeniz; ahlâksız bir çocuğunuzun olacağına, rüyanızda kuyruğu kopmuş veya kesilmiş bir fare görmeniz; ahlâksız bir kadına işaret eder. Rüyada görülen beyaz ve siyah fareler gündüz ve geceye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında farenin kendi elbisesini kestiğini görmesi; o kimsenin geçmiş ömrünü haber vermesine, bir kimsenin rüyasında bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi; ev soyan bir hırsıza yani rüya sahibinin evinin soyulmasının muhtemel olduğuna ve bundan dolayı da o kimsenin dikkatli olması gerektiğine işaret eder.
Rüyada görülen fare, fesadçı bir kadına delâlet eder. Bazı tâbirciler, bağırıp feryad eden Yahudi ve mel'une bir kadına veya Yahudi bir erkeğe ya da ev soyan bir hırsıza delâlet eder, dediler.Çok fare,1 rızka delâlet eder. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse, o yerde nimet ve bereket az olur. Rüyada bir fareye malik olduğunu gören kimse, bir hizmetçiye malik olur. Çünkü fareler insanların yediği şeylerden yerler. Keza, hizmetçi de efendisinin yediği şeyden yer.Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir. Çünkü oyun tokken oynanır.Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye delâlet ederler. Bir kimse gündüz uykusunda fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna delâlet eder. Bir kimsenin fareyi, kendi elbisesini kestiğini görse, o kimsenin geçmiş ömrünü haber vermesine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza delâlet eder. Bundan dolayı rüya sahibinin uyanık bulunması gerekir.Fare kötü ve fesatçı bir kadındır. Tâbir yönünden farenin dişisiyle erkeği arasında, fark yoktur. Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona malik olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına delâlet eder.Farelerin renkleri muhtelif olmadığı takdirde kadınlara da delâlet eder. Farelerin beyazları gündüz, siyahları gecelerdir. Bazı tâbirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.Bir fare öldürdüğünü gören kimse, kötü bir kadına galip gelir. Fareye ok veya taş attığını gören kimse, kötü bir kadının gıybetini yapar veya kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur. Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar.Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına delâlet eder. Bir kimse rüyada burnundan veya tenasül uzvundan bir fare çıktığını görse, o kimsenin hayırsız kötü bir kızı olur. Eğer fareyi kıçından çıktığını görse o kimsenin hayırsız olan bir hanımı çıkıp gider.Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse, o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınların girmesine delâlet eder. Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, işlerine karışan hayırsız bir kadına delâlet eder. Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse, o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer.

Bu rüya, içi dışı pis bir kadınla tabir edilir. Şayet hayvan, farelere mahsus bir renkte değilse; aynı yorum, erkek için geçerlidir. Kapan kurarak fare tuttuğunu gören, bir kadını hile yaparak kandırır ve onunla evlenir. Aynı renkte çok sayıda fare, kadınların toplanmasına delalet eder. Tabirci bu rüyayı, sahibinin hal ve şanını, yaptığı işlerin iyi ve kötü yönlerini göz önüne alarak yorumla-malıdır. Rüyada yeni bir mahalde, muhtelif renkte fareler görmek; uzun ömre işarettir. Lakin eski bir mekanda fareler gören, kısa zaman sonra vefat eder. Farelerin, zararlı bir iş yaptıklarını görenin işlerinde ve malında eksiklik olur.Kirmani demiştir ki: Rüyasında burnundan, üreme organından veya dizinden fare çıktığını görenin, günahkar bir kızı olur. Bir rivayete göre akrabalarından bir kadın fahişedir. Boğazından fare çıkanın, evladı ahlaksızdır.Cabir'ül Mağribi'ye göre, evini harap ve kır fareleriyle dolu olduğunu görenin eşyaları, hırsız tarafından çalınır. Bir mahalde fare derisi görmek, zarar ve fesada işarettir.İsmail El'Eş'as şöyle diyor: Rüyada kuyruğu kopmuş veya kesilmiş fare, kötü asıllı bir kadındır. Fareye taşla vuran, bir kadını kötü ahlaklı olmakla itham eder. Ok yahut tüfekle vuran, mektup yazarak bir kadınla münasebet kurmaya çalışır. Yatağında fare görenin, ahlaksız bir kadınla alakası olur. Fare eti, fahişe bir kadının malına delalet eder.Ebu Said'ül Vaaz için dişi fare; yalancı ve günahkar cariye; erkek fare; hilekar bir hırsız, iri fare; bol maldır. Çok sayıda siyah ve beyaz fareler görenin, ömrü uzun olur. Bir rivayete göre, aile fertlerine işarettir. Farelerin evinden çıkıp gittiğini görmek; mal ve ni'metin elden çıkmasıdır.