Rüyada Meni Görmek

Rüyada Meni Görmek

Rüyada meni görmek, rüya sahibine faydası olacak işler yapmasına ve bu işlerden büyük verim almasına delalet eder. Bolluk ve bereket anlamına gelir. Rüya sahibi için helal olan ve kesilmeyecek kazanca işaret eder. Rüyasında meni gören kişinin ailesi kalabalık olacak ve aile bireylerinin arasındaki bağ da çok sıkı olacak demektir. Aile bireylerinin birbirine olan bağlılığı sayesinde kimse kendilerine zarar veremeyecektir. Rüyada meni gören kişinin sırtı hiçbir şartta ve koşulda yere gelmeyecektir.

Rüyada Erkeğin Menisini Görmek

Rüyada erkek menisi görmek, harcandığı halde yerine konacak para anlamına gelir. Rüya sahibi çalışkanlığı ve tutumlu oluşu sayesinde her zaman para kazanmanın bir yolunu bulacak ve harcadığı kadar da biriktirecek, bu sayede de hiç darda kalmayacak demektir.

Rüyada Meni Gelmesi

Rüyada meni gelmesi dünya malının çok olması ile tabir edilir. Rüya sahibi değeri çok yüksek mallara sahip olacak ve çok lüks bir hayat geçirecek demektir. Bu bolluk ve zenginlik çok az kişiye nasip olacak türdendir.

Rüyada Meni Akması

Rüyada meni akması da hayır getirecek olaylara işaret eder. Rüya sahibi için dileklerinin gerçekleşmesine işaret eder. Rüyada meni akması, kişinin muradının yerine gelmesine delalet eder.

Rüyada Meni Bulaşması

Rüyada meni bulaşması, sevgiliden ya da eşten gelecek olan hediyeye işaret eder. Rüya sahibinin çok sevineceği, işine yarayacak ve uzun zamandan beri sahip olmayı istediği bir şeyin kendisine sevdiği kişi tarafından alınmasına ve sürpriz yapılarak verilmesine işaret eder.

Rüyada Kadın Menisi Görmek

Rüya sahibi için rızk ve nimet anlamına gelir. Kadın menisi rüya sahibinin evinden eksik olmayacak aş manasına gelir. Rüya sahibi ne kadar zor durumda olursa olsun rızkı hiç kesilmeyecektir.
Rüyada meni, devamlı olan nakit maldır, azı da çoğu da artıcıdır. Kendisinden meni çıktığını görse, bu onun için meydana çıkacak maldır. Elinde veya yanında başkasının menisini olduğunu gören kimse, başkasının malına kavuşur. Nikahlı birisi menisinin nikahlısına bulaştığını görse, ondan muradına kavuşur ve bir hayra isabet eder.Hanımının menisini bulaştığını gören kimse, ondan faydalanır. Hanımının fercinden san su çıktığını görse, hastalıklı bir çocuk doğurur. Çıkan su kırmızı ise, çocuğun ömrü kısa olur. Çıkan su, siyah ise, doğacak çocuk ailesinin efendisi olur. Bazıları derler ki, meni, emniyettendir. Bundan dolayı meni çıkardığıhı veyamenisinin çıktığını gören kimse, arzusuna nail olur. Menisinin aktığını gören kimsenin arzusu da yerine gelir.Bazen meninin çıkması, rahata veya çok mala ve sırları gizlemeye yahut çocukların ölmesine veya hanımların işsiz kalmasına işarettir. Rüyayı gören kimse, ziraatla meşgul ise, ölmüş arazileri ihya eder ve oradan su çıkarır.
Bir kimsenin rüyasında cinsel organından meni geldiğini görmesi; o kimsenin hemen evlenip bir yuva kurması gerektiğine ret eder.
Rüyada meni, devamlı olan nakit maldır, azı da çoğu da artıcıdır.Kendisinden akıcı bir nutfenin çıktığını görse, bu onun için meydana çıkacak maldır.Çıkan meni bir kadına bulaşsa, erkekten elbise, giysi veya bezeye nail olur.Elinde veya yanında başkasının menisini olduğunu gören kimse, başkasının malına kavuşur.Bir testi, menisinin olduğunu gören kimse, hazine bulur.Nikahlı birisi menisinin nikahlısına bulaştığmı görse, ondan muradına kavuşur ve bir hayra isabet eder.Tenasül uzvundan su içtiğini gören kimsenin, cinsi münasebet için çok şehvetli olduğuna delalet eder.Hanımının menisini bulaştığını gören kimse, ondan faydalanır.Hanımının fercinden sarı su çıktığını görse, hastalıklı bir çocuk doğurur. Çıkan su kırmızı ise, çocuğun ömrü kısa olur. Çıkan su, siyah ise, doğacak çocuk ailesinin efendisi olur. Fercinden ateş çıksa, doğacak çocuk zalim bir sultan olur.Güzel kadmm menisi, yağ veya baldır. Bazan meni, onu yiyen veya onu ihata eden kimse için, sulara delalet eder. Meni sümüğe de delalet eder.Bazıları derler ki, meni, emniyettendir. Bundan dolayı meni çıkardığını veya menisinin çıktığını gören kimse, arzusuna nail olur. Menisinin aktığını gören kimsenin arzusu da yerme gelir.Bazan meninin çıkması, rahata veya çok mala ve sırları gizlemeye yahut çocukların ölmesine veya hanımlarm işsiz kalmasına delalet eder.Rüyayı gören kimse, ziraatla meşgul olan kimse ise, ölmüş arazileri ihya eder ve oradan su çıkarır.

Bkz. Cenabet.