Rüyada Ördek Görmek

Rüyada Ördek Görmek

Rüyada ördek görmek şansın ve istikbalin açık olduğu anlamına gelir. Rüyada ördek gören kişinin rızkı çoğalır, kazancı artar. Rüyada ördek görmek hayırlı kısmet olarak da değerlendirilir. Kişinin karşısına çıkacak olan helal süt emmiş, namuslu, aile terbiyesi ve görgüsü almış olan kısmeti ile yorulur. Rüyasında ördeğinin bahçesinden ya da kümesinden kaçtığını gören kişinin evlilik ya da aşk hayatındaki huzuru ve keyfi bozulacak, evliyse eşiyle, bekârsa sevgilisiyle büyük bir sorun yaşayıp, ayrılık yoluna gidecektir. Rüyasında bir ördek yakaladığını gören kişinin eline çok büyük bir fırsat geçecek demektir.

Rüyada Ördek Avlamak

Rüyada ördek avladığını görmek iyi değildir. Kişinin maddi kayıplara uğrayacağı şeklinde tabir edilir.

Rüyada Ördek Kesmek

Rüyada ördek kestiğini gören kişinin geçim derdi olmaz, aile hayatı da ağız tadıyla, huzur içinde geçer. Rüyada ördek kesmek genelde cefakâr olan ve kadir kıymet bilen eşe yorulur.

Rüyada Ördek Yemek

Rüyada ördek yemek bol ve helal olan kazanca işaret eder. Rüyada ördek eti yemek temiz ve hayırlı olan mal ile tabir edilir.

Rüyada Ördek Yumurtası Görmek

Rüyada ördek yumurtası görmek başta evlat sahibi olmaya işaret ederken ayrıca sanatkâr kimseye de işaret eder. Rüyada ördek yumurtası görmek sadece iyi şeylere ve iyi kimselere değil fesat ve dedikoducu kimselere de işaret etmektedir.

Rüyada Ördek Yavrusu Görmek

Rüyada ördek yavrusu görmek, rüya sahibinin etrafındaki genç oğlanlara ve kızlara işaret eder.

Rüyada Ördek Vurmak

Rüyada ördek vurduğunu gören kişi işinden istifa edecek ya da ticaret hayatında büyük bir kriz yaşayarak maddi zarara uğrayıp, bir süre sancılı ve zor günler geçirecektir.

Rüyada Beyaz Ördek Örmek

Rüyada beyaz ördek görmek hoş, çekici ve endamlı bir zevceye işaret eder.
Mal sahibi, güzel ve muhterem bir kadına, Beyaz ördek almak eline çokça mal ve mülk geçmesine, Ördeklerin ötüşmesi kadınların ağlaşmalarına; yangın, su baskını vs. gibi üzüntülü durumlara, Ördek otlatmak soylu ve büyük bir kavmin başına geçip onları yönetmeye ve bol dünyalık elde etmeye, Yabanördeği ticaret maksadı ile yolculuk yapan kimselere, evcil ördekler eşe, hizmetçiye, bekçiye, mülke, aileye ve bazen üzüntüye delalet eder.
Rüyada ördek görmek, güzel, mal sahibi, şerefli bir kadın ile tabir edilir.Bir yerde ördeklerin sesli olarak Ötüşmeleri, kadınların sesli ve feryat edercesine ağlaşmaları ile tabir edilir.Ördekleri otlattığını gören kimse, şanlı ve büyük bir kavmin yüksek mevkilerinde bulunur ve onlar tarafından çokça mala nail olur.Bazı tabirciler, ördek görmeyi üzüntü ve keder sahibi bir sultan ile tabir ederler ki, bu sultan, deniz ve karaya hakim bir insandır.Yabani ördekleri görmek, kara ve denizde ticaretle yolculuk yapan kimselere üzerine işarettir. Evcil olanları görmek ise aile, üzüntü, zevce, mülk, cariye, köle veya bekçilere işarettir.Ördek görmek, bazen çok güzel veya şişman bir kadına, bazen de bir yerde bağırmaları ise yangın, boğulma ve ölümden dolayı üzüntü ve kedere işarettir. Beyaz ördek aldığını gören kimsenin eline çok mal mülk geçer.
Rüyada beyaz ördek görülmesi mala ve zenginliğe, siya ördek görülmesi hizmetçiye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ördek keserek etinden yediğini görmesi o kimsenin eşinden çok miras alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ördekleri otlattığını görmesi; o kimsenin şerefli bir toplumun yüksek mevkilerinde bulunduğuna ve onlar tarafından çokça sevildiğine yorumlanır.
Rüyada ördek görmek, güzel, mal sahibi, şerefli bir kadın ile tabir edilir.Bir yerde ördeklerin sesli olarak ötüşmeleri, kadınların sesli ve feryad edercesine ağlaşmaları ile tabir edilir.Ördekleri otlattığını gören kimse, şanlı ve büyük bir kavmin yüksek mevkilerinde bulunur ve onlar tarafından çokça mala nail olur.Bazı tabirciler, ördek görmeyi üzüntü ve keder sahibi bir sultan ile tabir ederler ki, bu sultan, deniz ve karaya hakim bir insandır.ördekler yabani ve evcil olurlar. Yabani ördekleri görmek, kara ve denizde ticaretle yolculuk yapan kimseler üzerine delalet eder. Evcil olanları görmek ise aile, üzüntü, zevce, mülk, cariye, köle veya bekçilere delalet eder.Ördek görmek, bazan, çok güzel veya şişman bir kadına, bir yerde bağırmaları ise yangın, boğulma ve ölümden dolayı üzüntü ve kedere delalet eder. Beyaz ördek aldığını gören kimsenin eline çok mal mülk geçer.

Kirmani demiştir ki: Ördek de, kaz gibi zengin ve asil bir insanla yorumlanır. Sürülerle ördek ve kaz görmek: ucuzluk ni'met ve berekettir. Az sayıda ördek ve kaz, aileyle yorumlanır.Cafer-i Sadık'a göre bu rüya, mal ve zengin zevcedir. Rüyasında bunu kesip yiyene karısından mal kalır. Siyah ördek cariyeyi, beyaz ördek zevceyi temsil eder. Bkz. Yaban Ördeği.